Nowy rozkład jazdy na trasie Kraśnik Fabr. – Annopol

Uwaga!!
W związku z nowymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19
rozkład jazdy na trasie Kraśnik Fabr. <->Annopol ulega zmianie.
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 26.10.2020 :
Linia: Kraśnik Fabryczny <-> Annopol przez Księżomierz


Kraśnik Fabryczny – Annopol przez Księżomierz
7.10F 9.10FG 11.40F 13.35F 15.35FG 17.10F
Annopol– Kraśnik Fabryczny przez Księżomierz
6.05FG 7.55F 10.15FG 12.30F 14.20F 16.25F 18:00F

F – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
G – KURSUJE PRZEZ GRABÓWKĘ

Zapraszamy

Bilety miesięczne

Zachęcamy do zakupu biletów miesięcznych na wszystkich liniach regularnych.

W celu zakupienia biletu miesięcznego należy pobrać u kierowcy kwestionariusz.

W kwestionariuszu należy podać:

Imię,
Nazwisko,
trasę przejazdu,
numer legitymacji szkolnej.

Uzupełniony kwestionariusz i kserokopię ważnej legitymacji szkolnej należy dostarczyć kierowcy wraz z uiszczeniem opłaty za bilet.