Bilety miesięczne

Zachęcamy do zakupu biletów miesięcznych na wszystkich liniach regularnych.

W celu zakupienia biletu miesięcznego należy pobrać u kierowcy kwestionariusz.

W kwestionariuszu należy podać:

Imię,
Nazwisko,
trasę przejazdu,
numer legitymacji szkolnej.

Uzupełniony kwestionariusz i kserokopię ważnej legitymacji szkolnej należy dostarczyć kierowcy wraz z uiszczeniem opłaty za bilet.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.